Tillkännagivande

Organ: Förskolenämndens beredningsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 26-52

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-02-11
Datum då anslag tas ner: 2022-03-05

Sekreterare: Hanna Söderberg