Tillkännagivande

Organ: Förskolenämndens beredningsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: 53-74

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-03-10
Datum då anslag tas ner: 2022-04-01

Sekreterare: Hanna Söderberg