Tillkännagivande

Organ: Förskolenämndens beredningsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 1-2

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-01-18
Datum då anslag tas ner: 2023-02-09

Sekreterare: Linnea Sten