Tillkännagivande

Organ: Förskolenämndens beredningsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 40-41

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-03-14
Datum då anslag tas ner: 2023-04-05

Sekreterare: Linnea Sten