Tillkännagivande

Organ: Förskolenämndens beredningsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 113

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-05-31
Datum då anslag tas ner: 2023-06-22

Sekreterare: Linnea Sten