Tillkännagivande

Organ: Förskolenämndens beredningsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 138-139

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-08-16
Datum då anslag tas ner: 2023-09-07

Sekreterare: Linnea Sten