Tillkännagivande

Organ: Förskolenämndens beredningsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 2

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-01-13
Datum då anslag tas ner: 2021-02-04

Sekreterare: Hanna Söderberg