Tillkännagivande

Organ: Grundskolenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 96-97

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-04-06
Datum då anslag tas ner: 2021-04-28

Sekreterare: Alice Helander