Tillkännagivande

Organ: Grundskolenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 1-32

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-02-05
Datum då anslag tas ner: 2019-02-27

Sekreterare: Cattis Olsson