Tillkännagivande

Organ: Grundskolenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 33-42 och 44-48

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-03-05
Datum då anslag tas ner: 2019-03-27

Sekreterare: Cattis Olsson