Tillkännagivande

Organ: Grundskolenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 49-78

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-04-05
Datum då anslag tas ner: 2019-04-27

Sekreterare: Patrik Skanser