Tillkännagivande

Organ: Grundskolenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 79-91 samt 93-103

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-05-02
Datum då anslag tas ner: 2019-05-24

Sekreterare: Patrik Skanser