Tillkännagivande

Organ: Grundskolenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 131-159

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-06-19
Datum då anslag tas ner: 2019-07-11

Sekreterare: Patrik Skanser