Tillkännagivande

Organ: Grundskolenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 160-172 samt 174-183

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-09-09
Datum då anslag tas ner: 2019-10-01

Sekreterare: Patrik Skanser