Tillkännagivande

Organ: Grundskolenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 184-202 samt 204-210

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-10-04
Datum då anslag tas ner: 2019-10-26

Sekreterare: Patrik Skanser