Tillkännagivande

Organ: Grundskolenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 211-238

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-10-25
Datum då anslag tas ner: 2019-11-16

Sekreterare: Patrik Skanser