Tillkännagivande

Organ: Grundskolenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: 239-265 samt 267-273

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-11-27
Datum då anslag tas ner: 2019-12-19

Sekreterare: Patrik Skanser