Tillkännagivande

Organ: Grundskolenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 274-300

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-12-11
Datum då anslag tas ner: 2020-01-02

Sekreterare: Patrik Skanser