Tillkännagivande

Organ: Grundskolenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 24-42

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-02-20
Datum då anslag tas ner: 2020-03-13

Sekreterare: Cattis Olsson