Tillkännagivande

Organ: Grundskolenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 66-67 samt 69

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-04-15
Datum då anslag tas ner: 2020-05-07

Sekreterare: Cattis Olsson