Tillkännagivande

Organ: Grundskolenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 70-98

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-04-30
Datum då anslag tas ner: 2020-05-22

Sekreterare: Cattis Olsson