Tillkännagivande

Organ: Grundskolenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 119-139

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-06-12
Datum då anslag tas ner: 2020-07-04

Sekreterare: Cattis Olsson