Tillkännagivande

Organ: Grundskolenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 166-192

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-09-28
Datum då anslag tas ner: 2020-10-20

Sekreterare: Cattis Olsson