Tillkännagivande

Organ: Grundskolenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 193-221

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-10-21
Datum då anslag tas ner: 2020-11-12

Sekreterare: Cattis Olsson