Tillkännagivande

Organ: Grundskolenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 222-258

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-11-25
Datum då anslag tas ner: 2020-12-17

Sekreterare: Cattis Olsson