Tillkännagivande

Organ: Grundskolenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 292-293, 295-296, 298-299 samt 301

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-12-21
Datum då anslag tas ner: 2021-01-12

Sekreterare: Cattis Olsson