Tillkännagivande

Organ: Grundskolenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 1-2

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-01-13
Datum då anslag tas ner: 2021-02-04

Sekreterare: Alice Helander