Tillkännagivande

Organ: Grundskolenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 4-31

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-02-04
Datum då anslag tas ner: 2021-02-26

Sekreterare: Alice Helander