Tillkännagivande

Organ: Grundskolenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 32-56

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-02-25
Datum då anslag tas ner: 2021-03-19

Sekreterare: Alice Helander