Tillkännagivande

Organ: Grundskolenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 58-91

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-03-29
Datum då anslag tas ner: 2021-04-20

Sekreterare: Alice Helander