Tillkännagivande

Organ: Grundskolenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 93-95 samt §§ 98-99

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-04-09
Datum då anslag tas ner: 2021-05-01

Sekreterare: Alice Helander