Tillkännagivande

Organ: Grundskolenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 100-106

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-04-29
Datum då anslag tas ner: 2021-05-21

Sekreterare: Alice Helander