Tillkännagivande

Organ: Grundskolenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 131

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-04-28
Datum då anslag tas ner: 2021-05-20

Sekreterare: Alice Helander