Tillkännagivande

Organ: Grundskolenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 107-130 samt §§ 132-138

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-05-05
Datum då anslag tas ner: 2021-05-27

Sekreterare: Alice Helander