Tillkännagivande

Organ: Grundskolenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 139-157

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-05-06
Datum då anslag tas ner: 2021-05-28

Sekreterare: Alice Helander