Tillkännagivande

Organ: Grundskolenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 181-205

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-06-14
Datum då anslag tas ner: 2021-07-06

Sekreterare: Alice Helander