Tillkännagivande

Organ: Grundskolenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 222

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-08-24
Datum då anslag tas ner: 2021-09-15

Sekreterare: Alice Helander