Tillkännagivande

Organ: Grundskolenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 206-221 samt §§ 223-230

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-09-02
Datum då anslag tas ner: 2021-09-24

Sekreterare: Alice Helander