Tillkännagivande

Organ: Grundskolenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 231-260

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-09-29
Datum då anslag tas ner: 2021-10-21

Sekreterare: Alice Helander