Tillkännagivande

Organ: Grundskolenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 292-316

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-11-18
Datum då anslag tas ner: 2021-12-10

Sekreterare: Alice Helander