Tillkännagivande

Organ: Grundskolenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 322-338 samt §§ 340-349

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-12-13
Datum då anslag tas ner: 2022-01-04

Sekreterare: Alice Helander