Tillkännagivande

Organ: Grundskolenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 1-35

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-02-07
Datum då anslag tas ner: 2022-03-01

Sekreterare: Alice Helander