Tillkännagivande

Organ: Grundskolenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 36-39

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-02-15
Datum då anslag tas ner: 2022-03-09

Sekreterare: Alice Helander