Tillkännagivande

Organ: Grundskolenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 40-66

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-03-02
Datum då anslag tas ner: 2022-03-24

Sekreterare: Alice Helander