Tillkännagivande

Organ: Grundskolenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 67-71

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-03-16
Datum då anslag tas ner: 2022-04-07

Sekreterare: Alice Helander