Tillkännagivande

Organ: Grundskolenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 72-101

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-03-30
Datum då anslag tas ner: 2022-04-21

Sekreterare: Cattis Olsson