Tillkännagivande

Organ: Grundskolenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 102-105

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-04-05
Datum då anslag tas ner: 2022-04-27

Sekreterare: Cattis Olsson