Tillkännagivande

Organ: Grundskolenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 107-133

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-05-02
Datum då anslag tas ner: 2022-05-24

Sekreterare: Cattis Olsson