Tillkännagivande

Organ: Grundskolenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 155-173

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-06-21
Datum då anslag tas ner: 2022-07-13

Sekreterare: Cattis Olsson