Tillkännagivande

Organ: Grundskolenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 231

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-11-16
Datum då anslag tas ner: 2022-12-08

Sekreterare: Alice Helander